+34 938 784 230 info@suprebat.com

Polígon Industrial Els Dolors (Manresa)

Infraestructures i serveis
  • Xarxa aigua potable
  • Subministrament elèctric
  • Subministrament gas natural
  • Xarxa telefònica i telecomunicacions per fibra òptica
  • Xarxa separativa de clavegueram (aigües residuals i aigües pluvials)
  • Amplis vials
Paràmetres urbanístics
  • Planta baixa + 4 plantes
  • Distancia a vials i altres edificacions: 10m, excepte carrer secundari, 2,7m
  • Pla d’ordenació adjunt

mapa-par-urba-els-dolors

Oferta de sòl
  • Parcel·la 1.166 m2, ocupació 482 m2

Els Dolors (Manresa)