+34 938 784 230 info@suprebat.com

Sòl industrial

Can Sivila

Pla Parcial Can Sivila (Súria-Sant Mateu de Bages)

PAEC Calonge

Parc d’Activitats
Econòmiques i Comercials (PAEC Calonge)

Els Dolors

Polígon Industrial Els Dolors (Manresa)

Carretera de Berga

Polígon Industrial Sant Isidre III
Carretera de Berga
(Sant Fruitós de Bages)

PAEC Calonge

Polígo Industrial
El Ponsic (Avinyó)

PAEC Calonge

Can Sivila (Súria-Sant Mateu de Bages)

Els Dolors (Manresa)

Carretera de Berga (Sant Fruitós de Bages)

El Ponsic (Avinyó)