+34 938 784 230 info@suprebat.com

Sòl industrial

Can Sivila

Pla Parcial Can Sivila (Súria-Sant Mateu de Bages)

PAEC Calonge

Parc d’Activitats
Econòmiques i Comercials (PAEC Calonge)

Carretera de Berga

Polígon Industrial Sant Isidre III
Carretera de Berga
(Sant Fruitós de Bages)

PAEC Calonge

Polígo Industrial
El Ponsic (Avinyó)

PAEC Calonge

Can Sivila (Súria-Sant Mateu de Bages)

Els Dolors (Manresa)

Carretera de Berga (Sant Fruitós de Bages)

El Ponsic (Avinyó)