+34 938 784 230 info@suprebat.com
SUPREBAT es dedica tant a la gestió i desenvolupament de sòl industrial com a la gestió i construcció de naus industrials claus en mà.

La companyia té les seves oficines centrals a Manresa, i compta amb un equip format per arquitectes, enginyers, economistes i gestors.

SUPREBAT és una empresa participada per Constructora d’Aro, una de les empreses constructores més importants de la comarca del Bages, comptant amb una experiència de 45 anys en la construcció de tot tipus d’edificis (habitatge, edificis públics, centres docents, centres hospitalaris, rehabilitacions, complexos hotelers, urbanitzacions, edificis industrials, etc.

Constructora d’Aro ha obtingut una sèrie de reconeixements al llarg d’aquests anys:

  • L’any 2000 el certificat ISO 9001:1994,
  • L’any 2001 obté el Reconeixement a la Millora de la Qualitat atorgat per la Generalitat de Catalunya
  • Durant l’any 2007 aconsegueix els certificats ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 i ISO 9001:2000.
  • L’any 2008 obté el certificat CONSTA (Gremi de Constructors).
  • L’any 2008 obté el PREMI FAD 2008 d’arquitectura per una obra d’habitatges a Barcelona
  • L’any 2012 aconsegueix el premi Greenbuilding que concedeix la Comissió Europea als promotors d’edificis de nova planta que destaquin pel seu baix impacte ambiental, eficiència energètica i innovació tecnològica

L’any 2007 i pensant en la industrialització del món de la construcció a partir de mòduls industrialitzats tridimensionals acabats completament a fàbrica, es presenta un primer prototip que és mereixedor del premi Construmat a la innovació. A partir d’aquest reconeixement es crea l’empresa filial CompactHabit amb fàbrica a Cardona, executat fins avui més de 1.000 mòduls per a diferents tipologias d’edificis situats a Catalunya, França i Suïssa.