+34 938 784 230 info@suprebat.com

Arrendament/venda

Suprebat ofereix la seva cartera d’immobles i sòl industrial als Clients que estiguin interessats en la compra, lloguer, inversió o construcció.

Així mateix Suprebat ofereix l’estudi d’acords de finançament i estratègies d’arrendament/venda:

  • Cessió de dret de superfície
  • Arrendament amb opció de compra

 

Projectes Claus en Mà

La nostra especialitat és el disseny integral, la promoció i execució d’edificis i construccions industrials i terciàries de totes les tipologies, sota la modalitat “Claus en Mà”. Sota aquesta solució el Client té la seguretat que els costos no s’incrementen en cap de les fases del projecte. Així mateix, adaptem el projecte a mesura de les necessitats i capacitat d’inversió del Client.

 

Desenvolupament de Parcs Empresarials

Altra de les nostres activitats és el desenvolupament urbanístic de Parcs Empresarials, Industrials i zones d’Activitats Econòmiques, ocupant-nos de tot el necessari per aconseguir amb èxit el procés de trasformación del sòl.