+34 938 784 230 info@suprebat.com

PAEC Calonge

Característiques
 • Tancaments i estructura prefabrica de formigó
 • Coberta tipus deck
 • Alçada lliure a planta baixa: 8,25m
 • Lucernaris de placa de policarbonat
 • Porta tràilers: 4,8m x 4,5m
 • Connexió a depuradora
 • Patis frontal i al darrere
 • Instal·lacions a peu de nau
Infraestructures i serveis
 • Xarxa aigua potable
 • Subministrament elèctric
 • Subministrament gas natural
 • Xarxa telefònica i telecomunicacions per fibra òptica
 • Xarxa separativa de clavegueram (aigües residuals i aigües pluvials)
 • Amplis vials
Oferta disponible
 • Nau 6: Planta Baixa 367 m2, altell 73 m2, pati 328 m2

PAEC Calonge