+34 938 784 230 info@suprebat.com

Pla Parcial Can Sivila (Súria-Sant Mateu de Bages)

Infraestructures i serveis
 • Xarxa aigua potable
 • Subministrament elèctric
 • Subministrament gas natural
 • Xarxa telefònica i telecomunicacions per fibra òptica
 • Xarxa separativa de clavegueram (aigües residuals i aigües pluvials)
 • Amplis vials
Paràmetres urbanístics
 • Ordenació: Edificació aïllada
 • Edificabilitat neta: 0,72 m2 sostre/m2 sòl
 • Volum màxim: 8 m3/m2 sòl
 • Ocupació màxima: 60%, en el còmput global de sòl privat
 • Ús principal: industrial
 • Parcel·la mínima: 2.500 m2
 • Façana mínima: 30 m
 • Sostre mínim per admetre divisió horitzontal: 350 m2
 • Núm. màxim d’activitats per parcel·la: 3
 • Separacions a carrers, laterals i fons: 3 m
 • Alçada màxima reguladora: 12 m (es podrà superar aquesta alçada màxima en un 25% de la ocupació amb elements tècnics puntuals)
Oferta de sòl
 • En procés de reparcel·lació i redacció de projecte d’urbanització

Can Sivila

Ubicació a 10 minuts de les mines de Iberpotash