+34 938 784 230 info@suprebat.com

Polígon Industrial Sant Isidre III Carretera de Berga (Sant Fruitós de Bages)

Infraestructures i serveis
 • Xarxa aigua potable
 • Subministrament elèctric
 • Subministrament gas natural
 • Xarxa telefònica i telecomunicacions per fibra òptica
 • Xarxa separativa de clavegueram (aigües residuals i aigües pluvials)
 • Amplis vials
Paràmetres urbanístics
 • Ordenació: alineació a vial
 • Edificabilitat neta: 1,5 m2 sostre/m2 sòl
 • Volum màxim: 4,5 m3/m2 sòl
 • Ocupació màxima: 75%, segons plànol adjunt
 • Ús principal: industrial
 • Separacions a carrers, laterals i fons: segons plànol adjunt
 • Alçada màxima reguladora: 10 m, equivalent a PB+2 PP (es podrà superar aquesta alçada màxima amb elements tècnics puntuals)

carretera-de-berga-sant-fruitos-par-urb

Oferta de sòl
 • Parcel·la: 4.691 m2

Carretera de Berga (St Fruitós de Bages)