+34 938 784 230 info@suprebat.com

Arenys de Mar

Característiques
 • Tancaments i estructura prefabrica de formigó
 • Coberta tipus Sandwich
 • Mur cortina a façana
 • Alçada lliure màx. a planta baixa: 7,90m
 • Lucernaris de placa de policarbonat
 • Porta tràilers: 4m x 4m
 • Connexió a depuradora
 • Patis frontal i al darrere
 • Instal·lacions a peu de façana
 • RF120
Infraestructures i serveis
 • Xarxa aigua potable
 • Subministrament elèctric
 • Subministrament gas natural
 • Xarxa telefònica i telecomunicacions per fibra òptica
 • Xarxa separativa de clavegueram (aigües residuals i aigües pluvials)
 • Amplis vials
Oferta disponible
 • Nau 4: Planta Baixa 463 m2, altell 285 m2, planta semisòtan 380 m2
 • Nau 6: Planta Baixa 446 m2, altell 274 m2, planta semisòtan 366 m2

Arenys de Mar